Spring naar content
Terug naar de kennisbank

‘Jij kan niet zwemmen, want je bent te dik’ (2018)

een kwalitatief onderzoek naar de invloed van discoursen op de betekenisgeving aan sport van kinderen met overgewicht

Auteur(s): Kim de Wild

Dit onderzoek biedt inzicht in de betekenis die jonge Almelose kinderen geven aan sport, inzicht in discoursen die Almelose kinderen (re)produceren op het gebied van uiterlijk en gezondheid en inzicht in hoe deze discoursen leiden tot beïnvloeding van ideeën en gedrag van kinderen met overgewicht ten aanzien van sport. Met een kritische blik en vanuit een poststructuralistisch perspectief kijkt De Wild in dit onderzoek naar de manier waarop de dominante discoursen invloed hebben op de mate van sportparticipatie van kinderen met overgewicht.

Deze masterscriptie is winnaar van de Boymans aanmoedigingsprijs 2019.

Literatuurverwijzing: Wild, K. J.P.M. de (2018). ‘Jij kan niet zwemmen, want je bent te dik’: een kwalitatief onderzoek naar de invloed van discoursen op de betekenisgeving aan sport van kinderen met overgewicht. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving