Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jongeren (2009)

behouden of laten (ver)lopen?, een onderzoek naar het behoud van jongeren voor de tennissport

In de lidmaatschappen van sportverenigingen is een duidelijke uitval te constateren in de middelbareschoolleeftijd (12-19 jaar). De overgang naar de middelbare school kan dus gezien worden als reden om andere interesses te ontwikkelen en te stoppen met sporten. De KNLTB kampt met een probleem dat een sterke relatie heeft met de problematiek omtrent sportparticipatie bij schoolgaande jeugd. De ontwikkeling dat kinderen stoppen met sporten in de middelbareschoolleeftijd, is ook zichtbaar bij de KNLTB. Vanaf 2000 is jaarlijks een negatief verschil waarneembaar in het aantal in- en uittreders in de leeftijd 12-17 jaar. Sinds enkele jaren neemt echter het negatieve verschil elk jaar meer toe. De ontwikkeling dat leden in de middelbareschoolleeftijd stoppen met tennissen is, gezien de missie van de KNLTB, niet wenselijk. De KNLTB wil zich met haar missie profileren als life-time sport. Maar gezien de ontwikkeling in de leeftijdsgroep 12-17 jaar, komt de tennissport als life-time sport in het gedrang. Uit deze ontwikkeling blijkt dat tennis minder populair is in de middelbareschoolleeftijd en dat veel leden dan ook stoppen in deze leeftijdsgroep. Daarnaast blijkt dat leden in de middelbare school leeftijd stoppen met tennis niet wenselijk is, aangezien de ervaring van de KNLTB leert dat deze kinderen niet meer terugkeren bij de tennisbond. De KNLTB wil proberen het verloop onder de middelbareschoolleeftijd tegen te gaan, door activiteiten te organiseren die aansluiten bij deze doelgroep. De KNLTB heeft echter nog geen verklaring voor de afnemende ledenaantallen bij deze leeftijdsgroep. Door middel van dit onderzoek zullen de processen die ten grondslag liggen aan de keuze om te (blijven) tennissen dan wel te stoppen met tennissen, worden achterhaald. Aan de hand van deze informatie wordt inzicht verkregen in de vraag hoe de KNLTB tennissende jongeren in de leeftijd 12-17 jaar kan behouden. De onderzoeksvraag die centraal staat in dit onderzoek luidt als volgt: Hoe geven jongeren in de leeftijd 12-17 jaar betekenis aan de tennissport en welke consequenties verbinden zij hieraan voor hun sportbeoefening?

Literatuurverwijzing: Hout, B. van den (2009). Jongeren: behouden of laten (ver)lopen?, een onderzoek naar het behoud van jongeren voor de tennissport. Utrecht: Babette van den Hout.

Omschrijving