Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Judo, rijkdom op school (2010)

Auteur(s): René Donker

Judo op school? Is dat alleen te geven door de gespecialiseerde judoleraar of ook door een docent bewegingsonderwijs met basale stoeispelen die leerlingen introduceren in het judospel? In dit artikel wordt stilgestaan bij de opvoedkundige meerwaarde van judo. Hopend daarmee de interesse bij de lezer te vergroten en ideeën aan te reiken. In vervolgartikelen zullen eenvoudige judovormen geschikt voor school aan bod komen.

Literatuurverwijzing: Donker, R. (2010, september). Judo, rijkdom op school. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 24-27)