Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Jumper's knee (2014)

ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten

De Jumper’s Knee (springersknie; patellartendinopathy) is een veel voorkomende knieblessure bij sporters die regelmatig te maken hebben met sprongbelasting. De knieschuifpees is geïrriteerd en veroorzaakt pijn tijdens en na het sporten. Het is een overbelastingblessure die voornamelijk voorkomt binnen teamsporten zoals basketbal, handbal, korfbal en volleybal. Verschillende risicofactoren zoals leeftijd, geslacht en lichamelijke kenmerken voor de Jumper’s Knee zijn bekend. Niettemin is er bij zowel sporters, trainers als (sport)fysiotherapeuten nog veel onduidelijkheid rondom de preventie, diagnose en het herstel van knieklachten in het algemeen en de Jumper’s Knee in het bijzonder. Om hierop adequaat in te kunnen spelen is vanuit de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) een KTS groep (Kennis Transfer Sportgezondheidszorg) Jumper’s Knee actief. Onderdeel daarvan is een inventarisatie van de kennisbehoefte over de Jumper’s Knee, waarvan deze rapportage het resultaat is. In deze rapportage vindt u de uitkomsten van een inventarisatie onder sporters en trainers binnen vier teamsporten (handbal, volleybal, korfbal en basketbal) en onder (sport)fysiotherapeuten.

Literatuurverwijzing: Elling, A., & Otterloo, M. van (2014). Jumper's knee: ervaringen en informatiebehoefte bij sporters, trainers en (sport)fysiotherapeuten. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving