Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023 (2020)

de provinciale rol binnen het Gronings Provinciaal Beweegakkoord

Organisatie(s): Provincie Groningen

In deze notitie verwoordt de provincie Groningen welke rol zij wil vervullen binnen het Groningers Provinciaal Beweegakkoord en welke keuzes ze maakt. 

Literatuurverwijzing: Provincie Groningen (2020). Kader sport- en beweegbeleid 2021-2023: de provinciale rol binnen het Gronings Provinciaal Beweegakkoord. Groningen: Provincie Groningen.

Omschrijving