Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg (2016)

Organisatie(s): Gemeente Tilburg

Sport en bewegen leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in onze wijken. Wij blijven daarom zorgen voor een goede basis aan sportaccommodaties, -voorzieningen en -activiteiten. Door de veranderende rol die de gemeente Tilburg wil vervullen, de gevolgen van de transities in het sociaal domein en de opdracht voor Sport op Orde, gaan het sport- en beweegbeleid zich richten op drie kernopgaven:

  • gezondheid, sportonderwijs en talentontwikkeling;
  • ruimte voor verenigingen en maatschappelijke inzet;
  • efficiënte bedrijfsvoering en een sluitende sportexploitatie.
Literatuurverwijzing: Gemeente Tilburg (2016). Kadernota sport 'samenspel en sport op orde 2016-2018', gemeente Tilburg. Gemeente Tilburg.

Omschrijving