Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt (2014)

Brief van minister Schippers (VWS) aan de Tweede Kamer over de voortgang van het programma Sport en Bewegen in de Buurt.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2014). Kamerbrief Voortgang programma Sport en Bewegen in de Buurt. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving