Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Voortgangsbrief sport (2015)

Met deze brief informeert Minister Schippers de Tweede Kamer over de voortgang van het programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt’ en het actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Ook gaat ze in op de toezeggingen die ze tijdens het AO Sport op 17 juni jongstleden en tijdens de behandeling van de Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport eerder deze maand heeft gedaan om te informeren over:

  • de resultaten van projecten van de Sportimpuls sinds 2012;
  • het vervolg van het huidige programma ‘Sport en Bewegen in de Buurt;
  • het vervolg van het huidige actieplan ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’;
  • haar invulling van de Motie Van Nispen aangaande zwemveiligheid; en
  • de uitkomsten van het overleg met de Hockeybond om de financiering van het nationale E-Hockeyteam te bezien.
Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2015). Kamerbrief Voortgangsbrief sport. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving