Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat' (2012)

Deze publicatie bevat de voortgangsrapportage van NOC*NSF van het bestaande programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’. Het programma ‘Naar een Veiliger Sportklimaat’ zal de komende jaren worden versterkt en met kracht worden voortgezet. Het actieplan is gestart omdat er verharding plaatsvond op de velden. Met de tragische dood van de grensrechter en voetbalvader in Almere is de urgentie van het programma eens te meer duidelijk geworden. Om die reden is versnelling en verscherping van maatregelen noodzakelijk. Het actieplan wordt uitgevoerd door NOC*NSF in samenwerking met de KNVB, de KNHB en de overige sportbonden, de VNG en de MO-groep en de betrokken ministeries. Het actieplan bestaat op hoofdlijnen uit maatregelen gericht op: excessen, lokaal veiligheidsbeleid, tuchtrecht, gedragsregels, spelregels en vrijwilligers (scheidsrechters, sportbestuurders, trainers en coaches).

Literatuurverwijzing: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) (2012). Kamerbrief Voortgangsrapportage 'naar een veiliger sportklimaat'. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Omschrijving