Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda sport 2011-2016 (2010)

Binnen de directie Sport van het ministerie van VWS bestond de vraag naar een overzicht over de kennisbehoefte binnen het sportbeleid. Het W.J.H. Mulier Instituut en ZonMw zijn gevraagd om nader onderzoek te doen. In een eerste gespreksronde is een serie (groeps)interviews gevoerd met 58 beleidsmakers, die bij elkaar 36 organisaties uit het brede veld van de sport vertegenwoordigden. De resultaten hiervan zijn in een tweede gespreksronde aan 25 onderzoeksexperts uit de velden Bewegen, Meedoen en Presteren voorgelegd. Tijdens de laatste fase van het project is in een expertmeeting, met een selectie van geïnterviewden, stilgestaan bij de uitkomsten uit beide rondes en is er over prioritering gediscussieerd. Deze rapportage beschrijft kort de huidige stand van zaken van het sportonderzoek in Nederland. Daarnaast is er ingegaan op de toekomstige inhoudelijke behoefte aan sportonderzoek.

Literatuurverwijzing: Breedveld, K., Molleman, G., Smits, F., & Reijgersberg, N. (2010). Kennisagenda sport 2011-2016. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO VWSB-011 Beschikbaar
Mulier instituut SPBELE-0048 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-B102 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving