Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennis uit bewegingsonderwijs waardevol voor kind in sportvereniging (2019)

Wat willen we jonge kinderen nu eigenlijk meegeven binnen sport en bewegen. Omgang met winst en verlies? Het verstaan van eigen lichamelijkheid? Het besef van waarden en regels? Een leven lang actief? Kennis van onze beweegcultuur? Breed motorische  ontwikkeling? Is twee keer 45 minuten per week dan voldoende? Wellicht kunnen we met de kennis die in het onderwijs aanwezig is, kijken of we het kind niet meer en beter kunnen laten bewegen ook buiten de context van LO.

Literatuurverwijzing: Spruijtenburg, G., Teunissen, J.W., & Welle, S. ter (2019, juli). Kennis uit bewegingsonderwijs waardevol voor kind in sportvereniging.

Omschrijving