Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020 (2014)

naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen

Auteur(s): Jo Lucassen

De functie van deze kennisagenda is om de thematische balans op te maken van het recent uitgevoerde en lopende onderzoek naar goed leren bewegen in en rond de school en het formuleren van prioritaire onderzoeksthema’s voor de periode 2015-2020 in samenspraak met belanghebbenden. De KVLO wil langs deze weg primair de gedachtenvorming op dit vlak stimuleren. Ook kan de agenda een rol spelen in het gebundeld benaderen van fondsen voor onderzoek op dit terrein.

Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H. (2014). Kennisagenda goed leren bewegen 2015-2020: naar een betere kennisbasis voor professionals die zich op en rond scholen bezighouden met goed leren bewegen. Zeist: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOONDZ-TB-001 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen ONDE-TB-0008 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving