Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kennismaken met sportklimmen (2007)

Lesmap voor klimmen tijdens lessen lichamelijke opvoeding in het primair onderwijs. De Koninklijke Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) vindt het belangrijk dat leerlingen op een leuke en uitdagende manier kennis maken met sportklimmen. Dit kennismakingsproject is een samenwerking van NOC*NSF, SLO en de NKBV en wil klimmen als sport dichter bij de jeugd brengen. Belangrijk is dat de lessen van dit kennismakingsaanbod aansluiten op de leerlijnen en tussendoelen van het basisonderwijs. Daarom is gekeken naar de uitwerking van de leerlijn klimmen en klauteren in het Basisdocument bewegingsonderwijs. In het kennismakingsaanbod worden drie fasen onderscheiden: binnenschools klimmen op toestellen, naschools klimmen op een traverse en buitenschools klimmen op een klimwand.

Literatuurverwijzing: Idema, D., & Instituut voor Leerplanontwikkeling (SLO) (2007). Kennismaken met sportklimmen.

Omschrijving