Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kleuters in volle ontwikkeling (2009)

fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters

Een bewegend kind is een gezond kind. Verschillende wetenschappelijke onderzoeken
gingen reeds de positieve effecten na van beweging op de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling (Payne en Isaacs, 1995; Opper e.a., 2005). Het is dan ook niet verwonderlijk dat het thema ?bewegen? een belangrijke plaats inneemt in de opvoeding van peuter tot volwassene. In het hier beschreven onderzoek wordt nagegaan of de ontwikkeling van motorische vaardigheden van vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters overeenkomt met de theoretische verwachtingen.

Literatuurverwijzing: Martelaer, K. de, Decker, S. de, Cools, W., & Vandaele, B. (2009, juli). Kleuters in volle ontwikkeling: fundamentele motorische vaardigheden bij vier- tot zesjarige Vlaamse kleuters. Lichamelijke opvoeding 97 (pp. 8-13)