Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kneiter Leidraad (2021)

versie 1.1 - juli 2021

Bij beleidsmakers in de toeristische en recreatieve sector is er behoefte aan een kwaliteitsverhoging van studies naar economische impacts en aan de mogelijkheid om uitkomsten daarvan beter te kunnen vergelijken over tijd en ruimte. Het zijn eveneens behoeftes die sterk overeenkomen met de doelstellingen van Perspectief 2030 en de Landelijke Data Alliantie toerisme (LDA).

Om een oplossing te vinden voor bovenstaand probleem is besloten een Leidraad te ontwikkelen voor studies naar de economische impacts van toerisme en recreatie. Dit rapport maakt duidelijk wat de minimale kwaliteitseisen zijn waaraan een dergelijke studie moet voldoen, qua te gebruiken databronnen, methodes en definities/afbakeningen. In dat opzicht zorgt de KNEITER-Leidraad voor standaardisatie.

De KNEITER-Leidraad maakt duidelijk welke keuzes mogelijk zijn, wat de consequenties daarvan zijn en schrijft voor hoe hier over gerapporteerd moet worden aan de opdrachtgever. Uiteindelijk doel is dat de KNEITER-Leidraad bijdraagt aan betere en meer vergelijkbare (voorstellen voor) economische impactstudies, op basis waarvan betere beslissingen genomen kunnen worden.

De ontwikkeling van de Leidraad is mogelijk gemaakt door het Data Development Lab, de samenwerking tussen NBTC, CBS en CELTH gericht op de gezamenlijke ontwikkeling van data en inzichten over toerisme en recreatie in Nederland.

De Kneiter Leidraad bevat ook een handleiding voor opdrachtverleners en een verantwoordingsformat.

Literatuurverwijzing: Klijs, J., Mispelaar, A. van, Pater, M. de, Bowler, D.E., Kwint, N., Hover, P., & Haagen, R. (2021). Kneiter Leidraad: versie 1.1 - juli 2021. Breda e.a.: Breda University of Applied Sciences/Bureau Buiten/Decisio/HZ University of Applied Sciences/Markteffect/Mulier Instituut/ZKA.

Omschrijving