Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Korfbal op het basisonderwijs (2012)

Deze lesmap is bedoel voor leerkrachten in het basisonderwijs, leerlingen die het vak Bewegen, Sport en Maatschappij volgen, trainers en vrijwilligers bij korfbalverenigingen. Het doel van het project is het aanbieden van oefen- en spelvormen om korfbal te introduceren op school en het zorgen voor werkvormen die aansluiten bij wat in de school gebruikelijk is. De map bevat een aantal uitneembare kaarten die kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van de te geven les.

Literatuurverwijzing: Broekema, E., & Visser, J.T. (2012). Korfbal op het basisonderwijs. Zeist: Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO LOPO-014 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Omschrijving