Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek (2012)

literatuuronderzoek naar economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en overgewicht

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat interventies gericht op preventie en behandeling van psychische problemen op de werkplek een positieve balans tussen kosten en baten lijken te hebben, maar dat de kwaliteit van de economische evaluaties niet optimaal was. Programma’s gericht op werkhervatting door werknemers die verzuimen wegens psychische problemen lieten geen gunstige verhouding tussen kosten en baten zien. Bedrijfsgezondheidsprogramma’s gericht op beweging en voeding lijken over het algemeen een gunstige verhouding tussen kosten en baten te hebben, maar dat wordt niet bevestigd in studies met een gerandomiseerde opzet.

Literatuurverwijzing: Proper, K., Hamberg- van Reenen, H.H., & Berg, M. van den (2012). Kosten en baten van gezondheidsbevordering op de werkplek: literatuuronderzoek naar economische evaluaties op het gebied van psychische problemen en overgewicht. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving