Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kunnen meer kinderen meedoen? (2011)

veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010

Auteur(s): Annette Roest

Gemeenten ontvingen de laatste jaren extra geld voor het beleidsinitiatief ‘Kinderen doen mee!’. Het kabinet wilde op die manier dat het aantal kinderen dat door armoede niet meedoet aan sport en cultuur zou halveren. ‘Kunnen meer kinderen meedoen?’ vergelijkt de situatie voor en na de inzet van dat beleid. Het rapport brengt in kaart hoeveel kinderen in 2008 en 2010 niet meededen, en of financiële redenen daarbij een rol speelden. Ook is onderzocht in welke mate mensen gebruikmaakten van de gemeentelijke regelingen en vergoedingen op dit terrein. De studie mondt uit in de aanbeveling het beleid in de toekomst gerichter in te zetten.

Literatuurverwijzing: Roest, A. (2011). Kunnen meer kinderen meedoen?: veranderingen in de maatschappelijke deelname van kinderen, 2008-2010. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut JEUG-0064 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving