Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Kunst en overheid (1990)

beleid en praktijk, inleidende teksten, herziene uitgave

Deze reader beoogt studenten en geïnteresseerden wegwijs te maken in het Nederlandse kunstbeleid en -bestel. Kunstbeleid vormt een onderdeel van het cultuurbeleid, waar bibliotheken, archieven, monumenten en onderwijs en wetenschappen ook toe behoren. De artikelen, die in deze bundel zijn samengebracht, hebben voornamelijk betrekking op het kunstbeleid. In enkele artikelen wordt het kunstbeleid geplaatst in het groter geheel van het cultuurbeleid of worden aspecten van cultuurbeleid afzonderlijk besproken. De behandelde periode loopt vanaf het jaar 1945, het einde van de Tweede Wereldoorlog tot november 1990, de maand en het jaar waarin de reader werd afgerond. Het naoorlogse overheidsbeleid ten opzichte van kunst wordt gekenmerkt door een opleving en groei. Vrijwel alle beleidsinstrumenten en belangrijke ontwikkelingsfasen in het beleid dateren van na de Tweede Wereldoorlog. De bundel biedt een overzicht van verschillende aspecten, thema’s en disciplines binnen het overheidsbeleid op het terrein van de kunsten. Mede ten behoeve van de leesbaarheid is gekozen voor in toonaard gevarieerde artikelen. In de korte toelichting achter de teksten zijn bronvermelding en positie van de auteur aangegeven. Achterin de reader staat een lijst met aanbevolen literatuur ingedeeld in rubrieken naar onderwerp of kunstdiscipline. Deze tweede, herziene uitgave is een zelfstandig samenwerkingsproject tussen de Boekmanstichting en Culturele Studies.

Literatuurverwijzing: Berg, I. van den, & Sitter, S. de (1990). Kunst en overheid: beleid en praktijk, inleidende teksten, herziene uitgave. Amsterdam: Boekmanstichting.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BELE-0063 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving