Spring naar content
Terug naar de kennisbank

KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen (2020)

kennisagenda Sport en Bewegen - thema onderwijs in bewegen en sport

Auteur(s): Jo Lucassen, Annet Komen

In de verkenning wordt de balans opgemaakt over het in de laatste vijf jaar verrichtte onderzoek rond het onderwijs in bewegen en sport. Daarnaast worden de resultaten van recente (leden)peilingen vertaald naar de belangrijkste kennisbehoeften voor de komende jaren. 

De kennisontwikkeling zou zich bij voorkeur moeten richten op: 

 • Grote opdrachten van het eindproduct van Curriculum.nu waarvan leerkrachten LO aangeven dat zij nog te weinig houvast aan kennis hebben, meer specifiek:
  • inbedding van zelfregulatie in het lesprogramma
  • bijdrage van het onderwijs aan een beweegidentiteit
  • verbinden van motorische leerprocessen op school en buiten de school 
 • Bevorderende en belemmerende factoren voor een actieve of dynamische schooldag in het basisonderwijs; 
 • De afstemming van het onderwijs voor het leergebied op de capaciteiten/talenten en voorkeuren van ieder kind (passend onderwijs, differentiëren); 
 • Effectief en stimulerend volgen en beoordelen van leervorderingen; 
 • Motivatiebevorderende onderwijsvormen in het voortgezet onderwijs; 
 • Blended learning bij bewegingsonderwijs. 
Literatuurverwijzing: Lucassen, J.M.H., & Komen, A. (2020). KVLO Vraagverkenning 2020 Goed leren bewegen: kennisagenda Sport en Bewegen - thema onderwijs in bewegen en sport. Zeist: KVLO.

Omschrijving