Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Landelijk fietsplatform in onderzoek (1986)

eindrapport

Verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden van een landelijk fietsplatform, een coördinatiepunt voor het recreatief-toeristisch fietsen. Het eerste hoofdstuk geeft enkele gegevens omtrent het fietsen in het algemeen en het recreatief-toeristisch fietsen in het bijzonder weer. Ook de aanleiding en de opzet van het onderzoek worden in dit hoofdstuk verduidelijkt. Hoofdstuk twee geeft een samenvatting van de resultaten van het onderzoek. Hierin staat de mening van de benaderde instanties en organisaties ten aanzien van een landelijk fietsplatform centraal. Aan het einde van het tweede hoofdstuk worden deze weergegeven meningen van conclusies voorzien. In het laatste hoofdstuk worden, op basis van de conclusies uit de onderzoeksresultaten aanbevelingen geformuleerd.

Literatuurverwijzing: Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Openluchtrecreatie, & Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB (1986). Landelijk fietsplatform in onderzoek: eindrapport. Den Haag: Ministerie van Landbouw en Visserij, Directie Openluchtrecreatie.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving