Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ledental verloop Apeldoornse tennisverenigingen (2012)

afstudeerscriptie

Auteur(s): Maurice Janssen

Het doel van het onderzoek, waarvan deze rapportage verslag doet, is het geven van aanbevelingen aan de besturen van Apeldoornse tennisverenigingen om zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn structureel te laten sporten. Door motieven van leden om wel of niet te blijven tennissen in kaart te brengen en oorzaken van stijgende en dalende ledentallen van tennisverenigingen te achterhalen, worden adviezen gegeven die ervoor kunnen zorgen dat het ledental van de Apeldoornse tennissport behouden wordt of zelfs stijgt.

Literatuurverwijzing: Janssen, M. (2012). Ledental verloop Apeldoornse tennisverenigingen: afstudeerscriptie. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Omschrijving