Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ledverlichting (2017)

een innovatieve manier om in de sport energie te besparen

Artikel van Hugo van der Poel en Janine van Kalmthout in Sport & Strategie. In dit artikel wordt kort ingegaan op wat de sport kan doen op het gebied van energiebesparing, en deels al doet. Daarna wordt de aandacht gericht op de potentie van ledverlichting, wat een forse bijdrage kan leveren aan de doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Als derde wordt de rol van de overheid besproken, aan de hand van de in 2016 ingevoerde subsidiemaatregel voor energiebesparende maatregelen bij sportverenigingen. Hier wordt aangegeven dat ledverlichting niet alleen interessant is vanuit het oogpunt van energiebesparing, maar tegelijkertijd ook een mooi voorbeeld is van hoe Nederland geld kan verdienen door in te zetten op innovatie en productie in functie van een duurzame economie.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der, & Kalmthout, J. van (2017, maart). Ledverlichting: een innovatieve manier om in de sport energie te besparen. Sport & Strategie 11 (pp. 28-29)

Omschrijving