Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren gymmen van een beeldscherm (2015)

SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft samen met het Northgo College uit Noordwijk een aantal voorbeeldlessen voor digitalisering in de gymles ontworpen. In deze lessen wordt ICT ingezet als video-instructie en als videofeedback. In dit artikel geven we een leerplankundige onderbouwing van en een nadere toelichting op deze voorbeeldlessen. Zie voor een uitgebreide beschrijving, het hoofdstuk dat is verschenen in het boek Van tikken naar taggen. De digigymlessen zijn te bekijken op www.bewegingsonderwijs.slo.nl.

Literatuurverwijzing: Berkel, M. van, & Mossel, G. van (2015, juni). Leren gymmen van een beeldscherm. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 30-33)