Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Leren van Meedoen (2011)

bron van kennis en ervaring

In de periode van 2006 tot en met 2010 heeft het project ‘Meedoen Alle Jeugd door Sport’ plaatsgevonden. Ruim 500 sportverenigingen zijn in deze periode aan de slag gegaan om meer jeugd te werven voor hun vereniging. 9 sportbonden en 11 gemeenten hebben hun hierbij ondersteund. Deze driehoek van partijen is zeer effectief gebleken, zowel op kwalitatief als op kwantitatief niveau. In vijf jaar zijn veel lessen geleerd. Wat zijn succesfactoren, en wat zijn faalfactoren geweest binnen ‘Meedoen’? Iedere gemeente, iedere bond en iedere vereniging heeft haar eigen specifieke leermomenten gehad. Deze leermomenten hebben plaatsgevonden binnen 7 thema’s. In deze publicatie zijn deze thema’s omschreven, en zijn de belangrijkste factoren van succes en falen omschreven.

Literatuurverwijzing: Westerhof, W., Palen, L. van de, Beck, R., Crevels, S., Buiting, B., Takken, K., ... Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2011). Leren van Meedoen: bron van kennis en ervaring. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut ALLO-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving