Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht (2019)

een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs

Uit de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs bleek dat scholen binnen vmbo gl/tl significant minder klokuren les aanbieden over de hele opleiding dan de richtlijn van de minimumtabel voorschrijft. 44 procent van deze scholen blijkt aan deze richtlijn te voldoen. De gemiddelde lestijd per week is over het algemeen niet lager binnen de leerjaren van het vmbo gl/tl dan binnen de andere schoolniveaus. De reden dat het vmbo gl/tl toch achterblijft op de richtlijn kan komen doordat de richtlijn voor vmbo anders is vastgesteld dan voor havo en vwo. Het volgens de richtlijn gemiddeld per week te geven lesuren is – uitgaande van veertig lesweken per jaar – voor vmbo 2,5 uur, voor havo 2,2 uur en voor vwo 2 uur. Daarmee is het voldoen aan de richtlijn relatief zwaarder voor het vmbo dan voor de havo en het vwo.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., & Lucassen, J.M.H. (2019). Lestijd lichamelijke opvoeding vmbo gl/tl uitgelicht: een aanvullende analyse op basis van de 1-meting lichamelijke opvoeding en sport in het voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-TB-0010 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-638 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving