Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland (2021)

secundaire analyse in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basis en voortgezet onderwijs

In dit rapport opgesteld door het Mulier Instituut, wordt antwoord gegeven op de vraag een overzicht te creëren van het aantal scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basis- en voortgezet onderwijs dat één uur, twee uur en minimaal drie uur bewegingsonderwijs aanbiedt.

Deze vraag is gesteld door het Ministerie van VWS naar aanleiding van Kamervragen omtrent het bewegingsonderwijs.

Het overzicht in deze rapportage is gebaseerd op de meest recente resultaten uit monitoren van het bewegingsonderwijs in verschillende onderwijstypen: het primair onderwijs in 2020/2021, het voortgezet onderwijs in 2017/2018 en het speciaal basis- en voortgezet onderwijs in 2018/2019.

Literatuurverwijzing: Slot-Heijs, J.J., Lucassen, J.M.H., & Vrieswijk, S. (2021). Lesuren bewegingsonderwijs in Nederland: secundaire analyse in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal basis en voortgezet onderwijs. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut BIEB-842 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving