Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Letsels 2017 (2018)

kerncijfers lis

Dit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste kerncijfers met betrekking tot letsels die in 2017 zijn behandeld op Spoedeisende Hulpafdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Gegevens hierover zijn verzameld via het Letsel Informatie Systeem (LIS) van VeiligheidNL. Aan de orde komen letsel door een ongeval (privé, sport, arbeid en verkeer) en opzettelijk toegebracht letsel (geweld en zelfbeschadiging). Er wordt ingegaan op persoonsgegevens van de slachtoffers, toedrachtsgegevens (hoe is het letsel ontstaan) en de locatie en aard van de letsels. Tevens wordt er een vergelijking gemaakt met gegevens over eerdere jaren, voor het eerst gebaseerd op de subgroep van SEH-bezoeken in verband met ernstig letsel.

Over sportblessures staat in de rapport onder andere:

  • Het aantal ernstige sportblessures bij sporters 10-14 jaar valt op;
  • Het totaal aantal SEH-bezoeken 2008-2017 bij ernstige sportblessures is gedaald met 15%;
  • Veldvoetbal, bewegingsonderwijs of paardensport leidden veruit tot de meeste blessures die op een SEH-afdeling moesten worden behandeld.
Literatuurverwijzing: Stam, C., & Blatter, B.M. (2018). Letsels 2017: kerncijfers lis. VeiligheidNL.

Omschrijving