Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Like the healthy lifestyle (2015)

een experimenteel onderzoek naar de effecten van online sociale steun op de intentie om te sporten en gezond te eten

Auteur(s): Yvonne Dong

Wegens de enorme toename van het aantal sociale mediagebruikers is er gekeken of sociale steun via sociale media kon aanzetten tot gezond eten en sporten. Het doel van dit onderzoek was om te kijken of er een causaal verband is tussen sociale steun via sociale media en de intentie om een gezondere levensstijl aan te nemen door meer te sporten en gezonder te eten. Daarnaast is er gekeken of sportervaring een versterkende of verzwakkende effect zou hebben op deze relatie. Er hebben in totaal 211 vrouwelijke participanten in de leeftijdscategorie 18-35 jaar meegedaan aan dit online experiment. Aan de hand van eenwegs- en tweewegs-variantieanalyses zijn vier hypothesen getest. Uit de resultaten is gebleken dat sociale steun op sociale media geen significant effect heeft op de sportintentie en de intentie om gezonder te eten. Daarnaast maakt het ook niet uit of iemand ervaren is met sport of onervaren. Er is namelijk geen significant effect gevonden op de sportintentie en intentie om gezond te eten van sociale steun op sociale media via sportervaring.

Literatuurverwijzing: Dong, Y. (2015). Like the healthy lifestyle: een experimenteel onderzoek naar de effecten van online sociale steun op de intentie om te sporten en gezond te eten. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam.

Omschrijving