Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Limburg paardensport 2030 (2020)

fundament onder een nieuwe visie

Auteur(s): Paul Hover, Eva Heijnen

De stichting Limburg Paardensport is een netwerkorganisatie met de ambitie om de positie van Limburg als paarden(sport)provincie te versterken. De stichting wenst eind 2020 een nieuwe visie te presenteren voor de periode 2021-2030 en wil de nieuwe visie mede baseren op onafhankelijk onderzoek.

De stichting heeft het Mulier Instituut gevraagd dit onderzoek uit te voeren. Twaalf interviews met sleutelpersonen zijn afgenomen, er zijn data geanalyseerd en er vond documentanalyse plaats. 

Leeswijzer: hoofdstuk 2 bevat een terugblik op de periode 2010-2020. In hoofdstuk 3 wordt de blik vooruit gericht, het tijdvak 2021-2030 staat daarin centraal. Tot besluit zijn de conclusies in hoofdstuk 4 verwoord. Aan het begin van het rapport is een samenvatting opgenomen.

Literatuurverwijzing: Hover, P., & Heijnen, E. (2020). Limburg paardensport 2030: fundament onder een nieuwe visie. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0012 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-725 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2020
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  37 p. bijl. fig. tab. Met lit. opg.
 • Mediumsoort:
  Rapport
 • Trefwoord(en):