Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Limburg, sport! (2020)

beleidskader sport provincie Limburg 2020-2023

Sport is niet alleen een doel op zich, het is ook een middel om de doelen van het Collegeprogramma Vernieuwend Verbinden te bereiken. Missie is dat Limburg de gezondste, sportiefste en innovatiefste regio van Nederland wordt. Zodat Limburgers, door sport en bewegen, mentaal en fysiek gezond blijven en zich positief kunnen ontwikkelen. Dit beleidskader geeft daar uitvoering aan.

Literatuurverwijzing: (2020). Limburg, sport!: beleidskader sport provincie Limburg 2020-2023. Maastricht: Provincie Limburg.

Omschrijving