Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lokale coalitieakkoorden (2022)

duurzame sportaccommodaties

Hoe kun je het maatschappelijke thema ‘duurzaamheid’ en ‘vitale  inwoners’ integraal benaderen en actief verankeren in het lokale beleid van je gemeente?
We merken allemaal de gevolgen van de klimaatverandering: hitte, lange periodes van droogte en zware regenbuien. In het het klimaatakkoord staan maatregelen om het broeikaseffect te verminderen door CO2-reductie centraal.  Dat levert behalve veel energie, ook geld e?n een vitale sportomgeving op.
Het gemeentelijk vastgoed met een sportfunctie is verantwoordelijk voor 75% van de CO2-uitstoot van de sportsector. In deze Factsheet geven we handvatten hoe het stimuleren en ontwikkelen van duurzame sportaccommodaties op kan nemen in je gemeentelijke beleid.

Literatuurverwijzing: Kenniscentrum Sport & Bewegen (2022). Lokale coalitieakkoorden: duurzame sportaccommodaties. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving