Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid (2006)

dilemma's steken de kop op

Het sportbeleid van veel gemeenten heeft de laatste decennia grotendeels bestaan uit accommodatiebeleid en subsidie- en tarievenbeleid. Nog steeds gaat naar bovengenoemde posten. ook wel ‘hardware’ van de sport genoemd, het grootste gedeelte van het budget. Maar met name dankzij subsidieregelingen als de Breedtesportimpuls en de BOS-impuls wordt intussen meer en meer aandacht besteed aan thema’s als sportstimulering, sportinfrastructuur en verenigingsondersteuning. Er is duidelijk meer aandacht gekomen voor de ‘software’ van de sport: sporters, verenigingen en vrijwilligers. Dit artikel gaat in op het belang voor sportverenigingen om zich gebundeld als gesprekspartner aan te dienen aan de gemeente.

Literatuurverwijzing: Mol, P., Hoyng, J., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2006). Lokale sportbundelingen en gemeentelijk sportbeleid: dilemma's steken de kop op.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MAP-TS-06-A17 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving