Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Maatschappelijke agenda Wijk bij Duurstede (2018)

ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022

Deze MAG vervangt alle beleidsnota’s van de afgelopen jaren, van sport tot Wmo, van jeugdbeleid tot veiligheid- en gezondheidsbeleid en vrijwilligersbeleid. Ook legt dit document verbindingen tussen thema’s en opgaven die zich de komende jaren zullen voordoen binnen en direct buiten het sociaal domein.

Literatuurverwijzing: Snijders, W., & Venselaar, C. (2018). Maatschappelijke agenda Wijk bij Duurstede: ambitie en kaders voor het sociaal domein 2018 - 2022. Wijk bij Duurstede: Gemeente Wijk bij Duurstede.

Omschrijving