Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Management van diversiteit in arbeidsorganisaties (2002)

Een toenemende verscheidenheid aan mensen meldt zich aan de poorten van de Nederlandse samenleving en bij de entree van arbeidsorganisaties. De bevolking, de burgers, de klantenkring en het personeelsbestand nemen een veelvoud aan kleuren en vormen aan. Ze constateren bovendien dat de diversiteit aan klanten een palet aan verschillende verwachtingen met zich meebrengt, wat ze noopt tot het differentiëren van hun product of dienst.

Maar is die diversiteit aan mensen nog wel aan te sturen? Moeten we grenzen trekken of kunnen we juist strategisch voordeel halen uit interne diversiteit om de verscheidenheid aan klanten beter te kunnen bedienen? Deze vragen vormen het uitgangspunt voor dit boek, waarin het vraagstuk van diversiteit in organisaties en het managen ervan op een integrale wijze wordt geanalyseerd. Dit vraagstuk wordt bekeken in samenhang met de diversiteit in de samenleving.

Literatuurverwijzing: Siebers, H., Verweel, P., & Ruijter, A. de (2002). Management van diversiteit in arbeidsorganisaties. Utrecht: Uitgeverij Lemma.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut MANA-0009 Beschikbaar
Mulier instituut MANA-0010 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving