Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Management van sportaccommodaties en -evenementen (2016)

Auteur(s): Hugo van der Poel

Artikel van Hugo van der Poel op de website van Sportexpert. In de Vlaamse reeks Management & Bestuur in Sport verscheen in 2015 een nieuwe bundel van de redacteuren Jeroen Scheerder en Steven Vos, ditmaal gewijd aan Management en marketing van sportaccommodaties en sportevenementen. Gewild of ongewild doet deze subtitel denken aan de bundel Management van sportaccommodaties en –evenementen, opgesteld door een schrijverscollectief aangevoerd door Hans Westerbeek, die tien jaar eerder verscheen bij Arko Sports Media. Hoe verhouden beide publicaties zich tot elkaar? Ligt het accent op een actualisering, of is er sprake van een ander perspectief op min of meer dezelfde thematiek? En in beide gevallen, waarin zitten dan de verschillen? We signaleren enkele opvallende zaken.

Literatuurverwijzing: Poel, H. van der (2016, februari). Management van sportaccommodaties en -evenementen. Sportexpert

Omschrijving