Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mantelzorg (2009)

een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007

In Nederland wordt op grote schaal hulp geboden aan huisgenoten, familieleden en vrienden die tijdelijk of chronisch ziek zijn, of stervende. In dit rapport wordt beschreven wat mantelzorgers doen, waarom ze hulp geven, welke ondersteuning ze ontvangen en wat de hulpverlening in positieve en negatieve zin met hen doet. In sommige gevallen blijkt het helpen een zware taak. Bijvoorbeeld voor mantelzorgers bij wie de belasting hoog oploopt, of bij wie gezondheidsproblemen optreden. Hiermee is niet gezegd dat de hulpverlening alleen maar negatieve gevolgen heeft. Integendeel: de meesten kijken er positief tegen aan, omdat de relatie met de hulpbehoevende intenser en intiemer wordt, men waardering van de verzorgde krijgt en samen van kleine dingen geniet.

Literatuurverwijzing: Timmermans, J., Boer, A.H. de, & Broese van Groenou, M. (2009). Mantelzorg: een overzicht van de steun van en aan mantelzorgers in 2007. Den Haag: Sociaal Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-0019 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving