Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing" (2016)

promotieonderzoek bevestigt nog eens de kernwaarde van MBvO

Auteur(s): Ger Kroes

Interview met Marion Herens over haar promotieonderzoek over het bevorderen van bewegen bij kwetsbare groepen. Het promotieonderzoek heeft geresulteerd in zes artikelen. Gebleken is onder meer dat door één beweegles per week men niet meer is gaan bewegen. Ook bleken kortere programma’s van bijvoorbeeld twaalf weken minder effectief te zijn in het bevorderen van gezond beweeggedrag, dan programma’s die permanent zijn, zoals bijvoorbeeld MBvO.

Literatuurverwijzing: Kroes, G. (2016, december). Marion Herens : "Beweegleiders zijn blij met de wetenschappelijk onderbouwing": promotieonderzoek bevestigt nog eens de kernwaarde van MBvO. Outfit (pp. 4-7)

Omschrijving