Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Masterplan bewegen en sport in het mbo (2010)

van sprint naar duurloop

Auteur(s): Jan Faber

Met dit masterplan wordt aangeven hoe bewegen en sport binnen het mbo verder kunnen worden versterkt en op welke wijze de samenwerking tussen de diverse partijen kan leiden tot een meer samenhangend en dekkend aanbod voor de doelgroepen binnen het mbo. Het masterplan is de uitwerking van het Beleidskader sport, bewegen en onderwijs en geeft de ambities en prioriteiten weer. In het masterplan wordt voortgeborduurd op de ontwikkelingen en het beleid van de afgelopen jaren, waarin de Sprintpremies een impuls aan 21 mbo-scholen hebben gegeven.

Literatuurverwijzing: Faber, J. (2010). Masterplan bewegen en sport in het mbo: van sprint naar duurloop. MBO raad.

Omschrijving