Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer bewegen in en om de scholen in de Westelijke Tuinsteden (2021)

Kinderen brengen een groot deel van de schooldag zittend door. Meer bewegen in en om de school zou een manier kunnen zijn om de gezondheid van alle kinderen op school te bevorderen. Vaker een actieve pauze om kinderen gedurende de schooldag meer in beweging te laten zijn en minder te laten zitten, lijkt een simpele aanpassing van het dagprogramma op school. De vakleerkrachten bewegingsonderwijs van Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) in Amsterdam willen vormgeven aan een dynamische schooldag waarin kinderen regelmatig bewegen. Het lectoraat Bewegen in en om school (BIOS) van de Hogeschool van Amsterdam heeft als missie de vakleerkracht te ondersteunen in zijn rol als expert in en ambassadeur van bewegen op school. Dit artikel beschrijft welke stappen zij gezamenlijk zetten voor het behalen van succes in een veranderproces.

Literatuurverwijzing: Mauw, S., Janssen, M., & Ruhl, M. (2021, februari). Meer bewegen in en om de scholen in de Westelijke Tuinsteden.

Omschrijving