Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meer met sport (2017)

sportnota 2017+ Zandvoort

Deze sportnota geeft blijk van de volgende vijf sportambities:

  • Sport voor iedereen in Zandvoort
  • Sport als maatschappelijke waarde inzetten
  • Economische kansen van sport benutten
  • Sportaccommodaties op niveau
  • Sport optimaliseren in de openbare ruimte
Literatuurverwijzing: (2017). Meer met sport: sportnota 2017+ Zandvoort. Zandvoort: Gemeente Zandvoort.

Omschrijving