Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meest toegankelijke gemeente 2018 (2018)

hoe werken Hardenberg, Zwolle, Katwijk, Goes en Ermelo aan een inclusieve samenleving : verdiepingsonderzoek

Dit rapport beschrijft de stand van zaken op het gebied van inclusie van de vijf gemeenten Ermelo, Goed, Hardenberg, Katwijk en Zwolle.

Bij elke gemeente zijn vijf hoofdstukken beschreven, één over het algemene beeld van de gemeente, met conclusies over de digitale toegankelijkheid en de fysieke toegankelijkheid door de keurmeesters van de organisatie Ongehinderd. Daarna volgen per gemeente vier hoofdstukken over de thema’s onderwijs, werk, vrije tijd, cultuur en sport en wonen. Elk hoofdstuk bevat de belangrijkste en meest opvallende onderwerpen met een duiding vanuit zowel de praktijk als het beleid en – uitgelicht – een aantal voorbeelden en quotes. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een conclusie.  

Literatuurverwijzing: (2018). Meest toegankelijke gemeente 2018: hoe werken Hardenberg, Zwolle, Katwijk, Goes en Ermelo aan een inclusieve samenleving : verdiepingsonderzoek. Haarlem: Inclusionlab.

Omschrijving