Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meetinstrument voor determinanten van innovaties (MIDI) (2012)

Dit instrument biedt een concrete handreiking voor het meten van determinanten van gebruik van innovaties in de preventie en zorg. Behalve de definitie wordt bij elke determinant aangegeven met welke vraagstelling(en) en antwoordcategorieën deze bij voorkeur in vragenlijstonderzoek gemeten wordt. Implementatiebegeleiders kunnen MIDI inzetten om hun advies aan de praktijk systematisch te onderbouwen en de voortgang van het implementatieproces te monitoren.

Literatuurverwijzing: Fleuren, M., Paulussen, T.G.W.M., Dommelen, P. van, & Buuren, S. van (2012). Meetinstrument voor determinanten van innovaties (MIDI). Leiden: TNO.

Omschrijving