Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mensen voorop (2018)

beleidsplan sociaal domein

Het gaat in dit beleidsplan sociaal domein om (het groeien naar) zelf- & samenredzaamheid en om (kunnen) meedoen. Dit is dus niet beperkt tot jeugdhulp, maatschappelijke ondersteuning en bijstand & re-integratie. Ook voor- en vroegschoolse educatie, sporten & bewegen, schuldhulpverlening en culturele activiteiten behoren tot het sociaal domein. Door alle activiteiten in het sociaal domein mee te nemen in dit beleidsplan ontstaat er meer integraliteit en kunnen maatschappelijke opgaven beter worden gerealiseerd.

Literatuurverwijzing: (2018). Mensen voorop: beleidsplan sociaal domein. Barneveld: Gemeente Barneveld.

Omschrijving