Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap (2018)

stand van zaken 2012-2016 in Nederland

Het doel van het VN Verdrag inzake de rechten van mensen met een handicap (Convention on the Rights of Persons with Disabilities; CRPD) is de volledige inclusie van personen met een beperking in de maatschappij. In 2016 heeft Nederland dit VN Verdrag geratificeerd. Het College voor de Rechten van de Mens (in het vervolg: het College) zal de naleving van het verdrag in Nederland monitoren. Daarbij zet het College verschillende instrumenten in, waaronder kwantitatieve indicatoren. Het gaat daarbij om indicatoren die relevante informatie geven over de mate waarin mensen met een beperking in Nederland genieten van hun mensenrechten op het gebied van zelfstandig wonen, werk en deel uitmaken van de maatschappij.

In dit onderzoek zijn indicatoren gemeten over het jaar 2016/2017. Met de indicatoren worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. Hoe is het is gesteld met de participatie en ondersteuning van mensen met een beperking?
  2. Hoe hebben de participatie en ondersteuning van mensen met een beperking zich de afgelopen vier jaar ontwikkeld?
  3. Hoe verhouden de participatie en ondersteuning van mensen met een beperking zich tot de algemene bevolking?

Met de beantwoording van deze vragen kan het College vanuit haar monitoringsfunctie rapporteren aan het CRPD-comité over de implementatie van een deel van het VN Verdrag in Nederland. Ook kan het deze en andere uitkomsten gebruiken om advies uit te brengen over de wijze waarop de inclusieve samenleving dichterbij kan komen.

Literatuurverwijzing: Putter, I. de, Oldenkamp, M., Hulsbosch, L., & Boeije, H. (2018). Meting indicatoren voor de monitoring van het VN Verdrag voor de rechten van mensen met een handicap: stand van zaken 2012-2016 in Nederland. Utrecht: Nivel.

Omschrijving