Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Minder bewegenen meer gewicht tijdens en na coronapandemie (2022)

in gesprek met Anita Vreugdenhil

Auteur(s): Ger van Mossel

Uit onderzoek van Maastricht UMC+ naar de leefstijl van kinderen blijkt dat kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar tijdens de coronapandemie langdurig minder zijn gaan bewegen. Bovendien gaven de kinderen aan meer tijd achter een scherm door te brengen zowel in verband met schoolactiviteiten als buiten school. Anita Vreugdenhil, hoogleraar van Maastricht UMC+, maakt zich zorgen over een half miljoen kinderen met overgewicht,
van wie het toekomstperspectief verbleekt omdat het hen niet lukt gezond te leven. Dit artikel is een weergave van het gesprek met haar en de resultaten van de COLC-studie (Ter Velde et al., 2021). Is er een rol weggelegd voor scholen en de docent LO?

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2022, mei). Minder bewegenen meer gewicht tijdens en na coronapandemie: in gesprek met Anita Vreugdenhil. LO Magazine 110 (pp. 10- 13)

Omschrijving