Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Mobiliteit voor vrije tijd (2005)

een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbestedingen van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 2 - knelpunten analyse

Het onderzoeksproject ‘Mobiliteit voor Vrije Tijd’ gaat over de achtergronden van de knelpunten die mensen met een functiebeperking ervaren op het gebied van mobiliteit (vervoer en toegankelijkheid) bij de actieve vrijetijdsbesteding en de concrete acties die ter verbetering van de huidige situatie kunnen worden ingezet. Dit onderzoek bevat drie deelrapporten. Dit deelrapport bevat een probleemanalyse waarbij informatie verzameld is rondom het thema mobiliteit in relatie tot vrijetijdsbesteding van mensen met een functiebeperking. Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met mensen uit verschillende cliëntgroepen. Dit rapport doet hier verslag van.

Literatuurverwijzing: Soest, K. van, & Lieshout, G. van (2005). Mobiliteit voor vrije tijd: een analyse van problemen bij vervoer en toegankelijkheid bij de vrijetijdsbestedingen van mensen met functiebeperkingen, deelrapport 2 - knelpunten analyse. Hoensbroek: iRv, Kenniscentrum voor Revalidatie en Handicap.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0005 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving