Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen (2016)

rapportage 2016

De gemeente Vlissingen moet fors gaan bezuinigen op sport. Om de consequenties hiervan op zowel de sportaanbieders als de sportdeelname en beleving van inwoners goed te kunnen volgen wordt er een jaarlijkse monitor uitgevoerd van 2015 tot en met 2018. In deze rapportage zijn de resultaten van de monitor van het jaar 2015 (0-meting) en 2016 verwerkt. De uitgevoerde monitor bestaat uit twee onderdelen: Monitor Sportaanbieders en Monitor Inwoners. Daarnaast worden er cijfers van de GGD Zeeland gebruikt over de sportdeelname van 10-jarigen in de Gemeente Vlissingen. Deze cijfers zijn afkomstig van het Periodiek Gezondheidsonderzoek waarvoor alle 10- jarigen uitgenodigd worden (PGO 10).

Literatuurverwijzing: Regt-Goedbloed, L. de (2016). Monitor bezuinigingen sport gemeente Vlissingen: rapportage 2016. Goes: SportZeeland.

Omschrijving