Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020 (2020)

Vanaf 1 januari 2019 is de Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) van kracht. Functionarissen met termen als buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches (andere termen komen lokaal ook voor) werken aan het mogelijk maken van een leven lang inclusief sporten, bewegen en beoefenen van culturele activiteiten voor iedereen.

Om een beeld te krijgen van hoe de beschikbare middelen worden ingezet en wat de resultaten zijn, stelt het Mulier Instituut sinds 2019 de Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties op. Ook in 2020 is deze monitor weer uitgevoerd.

Daarin is te lezen dat er op 1 september 2020 in totaal 3.468 fte buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen en cultuurcoaches zijn gerealiseerd (95% van de vooraf vastgestelde 3.665 fte). Dat zijn 6.012 personen. Deze functionarissen worden ingezet in 350 van de 355 Nederlandse gemeenten. Functionarissen worden vooral ingezet op de doelgroepen kinderen (92%), jongeren (82%), ouderen (79%) en personen met een beperking (73%).

Literatuurverwijzing: Stam, W. van, & Heijnen, E. (2020). Monitor Brede Regeling Combinatiefuncties 2020. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0013 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-713 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving