Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor convenant gezond gewicht (2010)

nulmeting (determinanten van) beweeg- en eetgedrag

In dit rapport worden (determinanten van) eet- en beweeggedragingen beschreven van een steekproef van de Nederlandse bevolking (4-11 jaar, 12-17 jaar en 18 jaar en ouder). De NNGB werd het minst gehaald door jongeren, en de fitnorm werd het minst gehaald door volwassen. Het percentage deelnemers dat voldeed aan de Combinorm (de NNGB en/of de fitnorm), lag tussen de 38% (12-17 jarigen) en 68% (volwassenen). Voor de jongste groep deelnemers (4-11 jaar) gold dat een derde op minder dan 5 dagen van de week naar school liep of fietste en/of niet dagelijks buiten speelde. Ruim veertig procent van deze kinderen besteedde volgens de ouders meer dan 2 uur per dag aan televisie kijken of computeren.

Literatuurverwijzing: Keulen, H.M. van, Chorus, A.M.J., & Verheijden, M.W. (2010). Monitor convenant gezond gewicht: nulmeting (determinanten van) beweeg- en eetgedrag. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Omschrijving